JMN

 

 

 

 

    

 

Øland min fødeegn og hjemsted for Scantool Group - v/grundlægger Jens-Martin Nielsen

Øland (ikke at forveksle med den meget store ø i Østersøen og som hører til Sverige) var oprindelig en lille ø i den nordlige del af Limfjorden i Nordjylland/Danmark. Den blev til, som så mange andre landskaber i Danmark, da istiden for 15000 år siden var slut og faktisk formede Danmark. Men allerede for ca. 4-5000 år siden har der boet mennesker på Øland. Det bevidner adskillige fund af flintsager og flere tusind år gamle bopladser her på egnen. Lokalhistoriske optegnelser gør rede for et fattigt, men aktivt samfund, som gennem århundreder her har haft deres udkom ved landbrug og fiskeri.

Her i dette lille samfund blev jeg født, som søn af købmand Valdemar Nielsen, der handlede med alt lige fra kolonialvarer til foderstoffer og redskaber. Jeg elsker denne egn, både dens natur og historie har altid fascineret mig helt tilbage til mine drengeår, hvor jeg hjalp min far med at bringe varer ud til hans kunder.

Øland, som hele mit liv har været landfast, har på mange måder en interessant og drabelig fortid, der rent historisk har skrevet lidt Danmarkshistorie. I året 1160-75 blev der på øen oprettet et benediktinerkloster af bispen Thyge, der selv var fra Øland. Han oprettede klosteret, for at en priorinde og andre søstre her kunne tjene "den almægtige" i et regelbundet liv. Efter sigende har den virkelige baggrund for bispens gerninger været en bekymring for hans egen sjæls frelse, og han ved denne lykkelige gerning ville ombytte det jordiske med det himmelske, og det forgængelige med det evige. Han skænkede i hvert fald sine fædrene ejendomme på øen til klosteret, og kort før hans død i år 1500 byggede man Ø kloster med tilhørende kirke, som i dag stadig udgør det for Øland kirke - før den tid havde klosteret til huse i bygninger af træ.

Ø kloster blev rigere og rigere og ejede efterhånden næsten hele øen. Det var skik dengang, at bønderne tilskødede deres ejendom til klosteret, som så til gengæld forsørgede dem med fornødenheder og mad resten af deres liv. Selvfølgelig måtte man arbejde hårdt, man var blevet fæstebonde for resten af sit liv.

Ved reformationen i 1536 overgik Ø kloster til Kronen. De næste godt 25 år bestyredes klosteret af blandt andre, den fra danmarkshistorien kendte, Knud Gyldenstjerne, som var en af Chr. II's øjentjenere. I 1573 overtages Ø kloster af Frans Banner, som var gift med Anna Oxe, en søster til rigshovmesteren Peder Oxe. Frans Banner var så galant overfor sin kone, at han omdøbte Ø kloster til Oxholm Gods - for det var blevet et gods af dimensioner med jordbesiddelser langt udenfor Øland.

En opgørelse over besiddelser udenfor godset i 1568, og d.v.s. udenfor Øland, var som følger:

161 gårde
68 beboelser
84 gadehuse
3 kirker

Siden har godset haft mange navnkundige ejere af høj adel og ansethed, deriblandt stifteren af det Østasiatiske Kompagni Etatsråd H. N. Andersen, der købte det til sin søn.

Et guldfund
At samfundet på Øland ikke var totalt isoleret, bevidner en hændelse i 1857. En bondekarl fra egnen, der var på vej for at besøge sin kæreste, gik, for at afkorte vejen, skråt over Vejlerne, der omgav Øland. Her var han godt kendt og vidste derfor, hvor passagerne var. Pludselig fik han noget tungt om den ene fod. Han samlede genstanden op, som viste sig at være en halsring på hele 2 pund af det pureste guld.

Senere undersøgelser har vist, at høvdinge brugte disse halssmykker i det 10. - 11. århundrede for at vise deres status. Hvordan ringen, der nu er i national Museets forvaring, er havnet i Vejlen, vil nok være en gåde for evigt.

Det bedste ved denne historie er, at bondekarlen, der afleverede ringen på rette sted, fik så stor en findeløn, at han kunne ægte kæresten og købe en gård på Øland. Her boede han sammen med sin kone og sine børn til deres dages ende. Gården findes stadig og beboes den dag i dag af bondekarlens efterkommere.

En heks, der skulle brændes
Den 23. november i 1616 blev Kirsten Thomasdatter fra Østerby på Øland stillet for retten, idet 12 Kirkenævninge havde svoret over hende for trolddom. Nu var middelalderens brutale retsforfølgning af ulykkelige kvinder med egen mening også nået til Øland. Om dommen nogensinde blev eksekveret, foreligger der ikke noget bevis for, men lad os håbe, at Kirsten klarede skærene. Alt dette er en svunden tid, men spændende at tænke tilbage på.

Landfast
I 1803 blev Øland landfast med Brovst, og ø-samfundet blev hurtigt forandret. Øens havn sygnede hen, og alt handel og trafik gik nu ad landevejen. Senere i 1919 byggede man også dæmningen mellem Øland og Gjøl, og 1921 afsluttede man arbejdet med Øland - Attrup dæmningen. Nu var store områder i den nordlige Limfjord inddæmmet, så de kunne afvandes og opdyrkes, og ø-samfundet ændrede livsform og struktur.

Naturen
At bo ved en fjord giver et forhold til hav, fjord og skov, som sætter sine præg i hele ens livsførelse for resten af livet. Om sommeren var det en naturlig ting i dagligdagen at gå ud at bade sammen med min familie, eller at fange nogle fisk til den daglige husholdning af Limfjordens rige fiskebestand. Senere blev det til lange traveture i den meget smukke og afvekslende natur på Øland. Stort set er hele Danmarks natur repræsenteret på disse få km både naturmæssigt og landskabelig set. Min glæde ved at være i naturen har da også smittet af på hele familien.
En af min og min søns store lidenskaber er da også golfspillet, som vi dyrker på den af ARBOGA A/S nyanlagte golfbane på vores dejlige Øland. ( http://oeland-golfklub.homepage.dk/ )

Industrien på Øland

Fajancefabrik
Det siger sig selv, at der i et afsondret, fattigt bonde- og fiskersamfund ikke findes grundlag for den store industrielle udvikling. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at der allerede i 1814 blev startet en fajancefabrik på Øland. En produktion, der beskæftigede 10 mand, og som formåede at producere op til 40.000 stk. potter og fajance om året. Det var ejeren af Oxholm, der sammen med en Pottemagermester fra Bornholm, startede produktionen for at skaffe økonomisk fremgang på egnen. En måned efter opstarten døde ejeren af Oxholm, så Pottemagermesteren fortsatte for egen regning og fik oparbejdet et væsentligt marked for sine potter på de nordjyske markeder, medens fajancen blev afskibet til København og andre større byer direkte fra Øland. Derved blev fajancen fra Øland landskendt; selv i Vestindien har man siden fundet nogle eksemplarer, hvortil det nok er kommet via København. Øland Fajancefabrik sluttede sin produktion, uvist af hvilke årsager, i 1840. Øland Fajancen er i dag et kostbart samlerobjekt. De kostbareste eksemplarer står dog på Museer i Hjørring Aalborg og København.

Møllerne
For at få fuld udnyttelse af det avlede korn på Øland, til føde for folk og fæ, var det nødvendigt med møller. Allerede i 1662 stod den første klar, og siden blev det til hele 5 vindmøller, der igennem tiderne har produceret mel og gryn til øens befolkning. De lå ifølge naturens lov højt placeret i landskabet og dannede derfor samtidigt landkending for fiskerne, når disse udførte deres erhverv på Limfjorden. Et enkelt eksemplar har overlevet til i dag. Et lokalt møllelaug har 1985 afsluttet en genopførelse og gennemrestaurering af Oxholm Mølle, som i dag danner rammen om et lokalhistorisk Museum.

Fiskeriet
Fiskeriet har altid spillet en stor rolle for livet på Øland. Det gav den vigtige ekstra indtjening for befolkningen, som agerbruget ikke kunne klare. Sild blev til tider fanget i store mængder på fjorden. En mere eller mindre systematisering af saltning i tønder kunne på nogle tidspunkter af året tangere en produktion. De blev afsat på markederne i Nordjylland og sildemarkedet i Nibe. Men også ålen var der meget fangst i, særligt om vinteren gik man ud på isen, slog hul igennem og stangede denne eftertragtede spise.

Mit fødehjem
Den travle købmand, som min far var det, levede helt op til konkurrenceforholdene i et lokalsamfund, som vores dagligdag klart var præget af. Han tilpassede sig tidens krav og drev sin forretning helt frem til midten af 70 'erne, hvor han døde. Boet blev gjort op, og jeg overtog mit fødehjem, hvor jeg i nogle år producerede vådslibere, der blev til grundlaget for Scantool's videre virke. Senere flyttede jeg produktionen til Brovst, og mit fødehjem blev vort nuværende hovedsæde.

Min familie
Min familie har altid været en meget vigtig del af mit liv, uden den fungerer intet for mig. Derfor er familien også en integreret del af virksomheden, hvor min kone, to af mine børn og to af mine svigersønner har deres daglige virke. To af mine børn bor ligeledes på Øland. Da jeg har tre børn og allerede 7 børnebørn, er også generationsskiftet sikret, og jeg kan med en indre ro se min "tredje alder" i møde.

En drøm fra drengeårene
En drøm fra mine drengeår er gået i opfyldelse. Det er lykkedes mig at opbygge en virksomhed, her hvor jeg er født, og som vil kunne danne rammen om et virksomt liv også for mine efterkommere, så også de kan blive boende i denne skønne egn af Danmark.

Vi udstiller på Blechexpo 5.-8. november 2019
Fra d. 5. - 8. november 2019 udstiller vi på Blechexpo med hel...
God Sommer
VI ER HER HELE SOMMEREN…
HotSpot 3/2019
HotSpot avis for 3 kvartal 2019 er nu tilgængelig.
Rekordordre til Saudi Arabien
Scantool Group afsender historiens største enkeltordre! Vi...
Ny HOTSpot fra 1 April
Vi sender i disse dage endnu en avis på gaden. Bemærk der er h...
Cairo 2019
Fra 14.03.2019 - 16.03.2019 er vi at finde som udstiller på Fa...
Scantool 13A er tilbage!
Efter mange forespørgsler fra vores kunder, har vi valgt at ge...
SPAM-problemer
HAR DU MODTAGET EN SPAM-MAIL I DAG?
Julemærkefonden 2018
Scantool Group støtter Julemærkefondens kamp for et børneliv u...
Tak for besøget på Euroblech
Tak, fordi du besøgte vores stand på EUROBLECH sidste uge
Mød os på EuroBLECH 2018 i Hannover
Har du planer om at besøge EuroBLECH 2018 i Hannover fra 23-26...
HotSpot Avis 4/2018
Så er årets sidste avis klar til dig!
HotSpot Avis 3/2018
HotSpot nr. 3, 2018 er kommet fra trykkeriet...
SCANTOOLGROUP til DM i Skills!
SCANTOOLGROUP bidrog med maskiner til DM i Skills 2018
Ses vi på Eisenwaremessen i Køln?
EISENWAREMESSEN er en af de største internationale messer for ...
Ny HOTSpot
Her kan du læse vores seneste HotSpot avis.
Julehilsen
Bemærk, vi har lukket i julen!
Ny feature på JBS 1250
Motoriseret pladeanslag
Ny magnetboremaskine SCANTOOL MB-45
Kraftig magnetboremaskine med 1400 watt motor, MK-2, højre/ven...

En forenet familie af kvalitet slibning, polering bore- og metalbearbejdningsmaskiner

Adresse

Industrivej 3-9
DK-9460 Brovst.

Kundeservice

Tlf: +45 98 23 60 88
Fax: +45 98 23 61 44
service@scantool-group.dk

Salg

Tlf: +45 98 23 60 88
salg@scantool-group.dk